Patrick & Joan: A Wedding At San Antonio De Padua, Silang

Patrick & Joan: A Wedding At San Antonio De Padua, Silang


May 11, 2019

Same Day Edit Video by A&A Photography

Ceremony: San Antonio De Padua Parish, Silang
Preparation & Reception: The Hills, Silang